Tady je ke staženi pro testovací účely knihovna eetuni.dll, určena pro podepsáni sprav EET,
komunikace se serverem finanční správy a získávání FIK kódu:Na vstupu jsou cesta k certifikátu, heslo k certifikátu, xml trzba, adresa
servisu EET ("https://pg.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3")
Na výstupu - FIK, nebo chybové hlášeni EET

Příklad implementace ve VB:

Dim certpath As String = "EET_CA1_Playground-CZ00000019.p12"
Dim certpwd As String = "eet"
Dim eeturl As String = "https://pg.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3"
FileOpen(1, "xmltrzba.txt", OpenMode.Input, OpenAccess.Read)
Dim xmltrzba As String = LineInput(1)
FileClose(1)
Dim eet As New eetuni.geteetfik
Dim strfik As String = eet.GetFIK(xmltrzba, certpath, certpwd, eeturl)

Příklad implementace v C#:

string certpath = "EET_CA1_Playground-CZ00000019.p12";
string certpwd = "eet";
string eeturl = "https://pg.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3";
string xmltrzba = File.ReadAllText("xmltrzba.txt");
eetuni.geteetfik eet = new eetuni.geteetfik();
string strfik = eet.GetFIK(xmltrzba, certpath, certpwd, eeturl);


Příklad     xmltrzba.txt
Příklad     xmltrzba.xml


Kontakty:

Greg Computers s.r.o.
Drahobejlova 36, Praha 9
Tel. 257221704
info@greg.cz
http://www.tradesoft.cz